Pērnava - Pērnava
Garums: nav informācijas
Tips: nav informācijas
Latvijas čempionāta motošosejā 1.posms
Klases
Motošoseja - B1200, C-Pretendent, Superbike