Biķernieki - Biķernieki
Garums: nav informācijas
Tips: nav informācijas
Latvijas čempionāta motošosejā 4.posms
Klases
Motošoseja - B1200, C-Pretendent, Superbike