Starta nr. Vārds Uzvārds Klase Nacionalitāte Komanda