Misiņkalns


29397995 (Biedrība S-K RAMOMotorsport)
ramomotorsport@inbox.lv

Trases garums: 1610 Min platums: 6m Segums: grants, smilšu māls, cieta