"Zemītes pļava"


29450144 (Biedrība "MK KANDAVA")
mkkandava@inbox.lv

Informācija par objektu. Mototrase atrodas Kandavas novadā Zemītes pagastā uz zemes īpašumiem Jaunzemji (kadastra Nr. 90940010039) un Tēviņi (kadastra Nr. 90940010309) Kopējais trases garums ir 1,5 km. Mototrasi apsaimnieko biedrība „MK KANDAVA”. Nekustāmie īpašumi pieder privātpersonām. Līdz ar to biedrība 2015.gada 18.februārī ar privātpersonām ir noslēgusi zemes nomas līgumus Nr. 2015-1 un Nr. 2015-2, kas ir derīgi līdz 2025.gada 31.decembrim. No trases ziemeļaustrumu virzienā 0,79 km attālumā atrodas autoceļš P109 (Kandava – Saldus) un dienvidrietumu virzienā 0,62 km attālumā atrodas autoceļš P121 (Tukums – Kuldīga). Ziemeļaustrumu virzienā 0,12 km attālumā no moto trases atrodas upe Vēdzele. No objekta dienvidaustrumu virzienā 0,6 km attālumā atrodas Pavārkalna kapi.