Auto24Ring - Pērnava
Garums: nav informācijas
Tips: nav informācijas
Latvijas un Baltijas čempionāts motošosejā | 5.posms
Klases
Motošoseja - 350 klase, 500 klase, B1200, C-Pretendent, C100-pretendent, C600-pretendent, Clasic klase, OpenSport klase, OpenStreet klase, Street, Superbike, Supersport 600, Superstock600